Oplever du, at de svære perioder i dit liv ofte er alt for langtrukne og ubehagelige psykisk og mentalt? Har du en tendens til at synke tilbage i gamle mønstre og onde, nedad gående spiraler, når det handler om dine reaktioner på andre, dine tanker og handlemåder? Og føler du, at du hænger fast i fortærskede forestillinger om, hvorledes dit liv burde se ud – uden at du på nogen måde kan finde dig selv i det? Så kunne ...