Uvedkommende parkering kan give anledning til mange ærgrelser og frustrationer. Det er bare så irriterende at finde ud af, at de parkeringspladser, man selv har retmæssig adgang til i kraft af sin status som beboer eller medarbejder i ejendommen, er blevet taget af biler, som intet har at gøre dér. Især i bynære områder, hvor der er indført kommunale betalingszoner for parkering på offentlig gade og vej, vil private parkeringspladser være i risiko for at blive overtaget af udefra kommende ...