Dyrk din tro på et kristent opholdssted

Når man som troende kristen godt kan finde det vanskeligt at udøve sin tro i det daglige, kan det godt være op ad bakke at bevare denne. Det verdslige samfund med al dets stress og jag levner ikke megen tid og plads til eftertanke – og da slet ikke til religiøs praksis.

Mange troende går og putter lidt med deres religiøse spiritualitet fordi de frygter spot og latterliggørelse fra andre – og hverken vennerne, kollegerne eller sågar den nærmeste familie er indviet i disse tanker og holdninger. Og derfor er det en rigtig god idé at tilbringe måske en weekend eller et par uger på et kristent opholdssted som for eksempel Mikkelsbakke Refugium.

Hvem er Mikkelsbakke Refugium?

Mikkelsbakke Refugium er drevet af Kirsten Mørch-Nielsen som er refugiepræst, og som for flere år siden tog initiativ til oprettelse af refugiet, i fællesskab med organist Henrik Mørch-Nielsen som er gift med kirsten og samtidig fungerer som daglig refugieleder og formand for venskabsforeningen.

Mikkelsbakke Refugium blev oprettet i 1999 ved foreningen “Fælleskirkeligt Klosterhus i Nordjylland”, og har til huse i et tidligere psykiatrisk plejehjem i landsbyen Tæbring på Mors som har sin beliggenhed helt ude på kanten af Dragstrup Vig. Mikkelsbakke Refugium er især kendt for den rolige ånd som hviler over stedet, og fokus hos Mikkelsbakke Refugium er da også næstekærlighed, medmenneskelighed og empati.

Hos Mikkelsbakke Refugium er alle velkomne uanset kristent tilhørs forhold. Mikkelsbakke Refugium er nemlig oprettet i den økumenisk ånd hvilket betyder at refugiet er åbent for kristne fra flere forskellige retninger og tros samfund.

Du kan således besøge Mikkelsbakke Refugium uanset om du tilhører den protestantisk lutheranske folkekirke eller om du bekender dig til baptismen, adventismen eller metodismen. Du kan møde tilhængere af den episkopale eller presbyterianske kirke på Mikkelsbakke Refugium, lige som refugiet også byder såvel katolikker som ortodokse kristne velkommen.

Læs mere på https://www.mikkelsbakke.dk/